Založiť webovú stránku alebo eShop

Učebné texty

 

Názov učiva Učebný text

Pracovný list

Slepá mapa
Premeny Slovenska áno    
Poloha Slovenska      
Príroda Slovenska áno    
Tvárnosť povrchu, reliéf      
Nížiny, kotliny, pohoria     áno
Podnebie a počasie      
Vodstvo Slovenska áno áno áno
Pôdy Slovenska áno áno  
Rastlinstvo a živočíšstvo áno áno  
Obyvateľstvo Slovenska      
Hospodárstvo Slovenska        áno   áno
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo      
Doprava   áno  
       
Zdravotníctvo, školstvo, veda   áno  
Kultúra   áno  
Cestovný ruch   áno  
Zahraničný obchod   áno  

 

Južná oblasť písomka


 

TOPlist