Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Učebné texty

 

Názov učiva Učebný text

Pracovný list

Slepá mapa
Premeny Slovenska áno    
Poloha Slovenska      
Príroda Slovenska áno    
Tvárnosť povrchu, reliéf      
Nížiny, kotliny, pohoria     áno
Podnebie a počasie      
Vodstvo Slovenska áno áno áno
Pôdy Slovenska áno áno  
Rastlinstvo a živočíšstvo áno áno  
Obyvateľstvo Slovenska      
Hospodárstvo Slovenska        áno   áno
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo      
Doprava   áno  
       
Zdravotníctvo, školstvo, veda   áno  
Kultúra   áno  
Cestovný ruch   áno  
Zahraničný obchod   áno  

 

Južná oblasť písomka


 

TOPlist